top of page

שיפוץ דירה בתל אביב

שטח הדירה | 110 מ"ר+מרפסת מקורה
מיקום | תל אביב ,שכונת מעוז אביב
דיירים | אם ובתה הצעירה
פרוגרמה | שיפוץ חלקי בחלק המרכזי של הדירה
צילום | שירן כרמל
נגרות | עידן אבנר נגריית אבנרס

בדירה הזו נעשו מספר שינויים במשך השנים על פי הצרכים המשתנים והפעם הוחלט על שינוי משמעותי שיאפשר ניצול טוב יותר של הדירה עבור הדיירת ובתה.
המטבח וחדרי הרחצה תוכננו מחדש ועל ידי שינויים קטנים בקירות הקיימים נוצרו חללים ומעברים מרווחים שנותנים פרטיות לאזור חדרי השינה והפרדה לחדר נוסף בצד השני של הדירה המשמש כקליניקה ואזור עבודה.

bottom of page