top of page

בית בתל אביב

שטח המגרש | 852 מ"ר
שטח בנוי | 170 מ"ר
מיקום | תל אביב , תל ברוך
פרוגרמה | שיפוץ כללי לבית פרטי עבור זוג +4
נגרות | נגריית רותם
תכנון גינה | סטודיו רותם
קבלן מבצע | חיים בן דוד - גלאור פרוייקטים
צילום | שי אפשטיין

הבית הקיים על המגרש תוכנן בשנות ה 50 של המאה הקודמת כבית דו משפחתי עם כניסות נפרדות משני צידי המגרש והפרדת החצרות לקדמית ואחורית לכל יחידה.
בתכנון המקורי קיימים קווים שמאפיינים את סגנון הבאוהוס, פשטות, ניקיון תכנוני ופונקציונליות שעד היום נראים עדכניים ומובילים תכנון ועיצוב חזיתות לבתים ובנינים חדשים בתל אביב.
כדי לשמר ולהדגיש את המראה הקיים עליו הסכמנו מיד שהוא אהוב על כולנו, הוחלט לבטל את הכניסות הצדדיות ולייצר כניסה ראשית מרכזית אליה מגיעים דרך פטיו מקורה בחלקו שבעבר שימש כחצר והפך למבואת הכניסה הראשית.
שתי החזיתות המקבילות, חזית הכניסה והחזית האחורית לחצר נפתחו לויטרינות גדולות באזור החלל הציבורי כך שהגינה נראית מכל כיוון ונוכחת כחלק מהבית.

bottom of page